سلام بر مشتاقان سبک زندگی و تغذیه سالم

دکتر مجید سلطانپور غریبدوستی

پزشک متخصص طب سنتی ایرانی

توجه فرمایید که نوبتهای دریافتی ” فقط تا بیست و چهار ساعت قبل از فرا رسیدن نوبت ویزیت قابل لغو شدن هستند”. لطفا حداقل یک ربع قبل از زمان نوبت ویزیت در محل مطب حضور داشته باشید.  ” برای پرداخت موفق، لطفا فیلترشکن را خاموش کرده و پس از پرداخت در صفحه بانکی منتظر انجام “بازگشت به سایت پذیرنده” برای ثبت فرایند پرداخت و ثبت نوبت دروبسایت مزاجم باشید.”. لطفا از آوردن کودکان و همراه به علت ایجاد ازدحام خودداری فرمایید، از سی تا چهل پنج دقیقه معطلی احتمالی را نیز در نظر داشته باشید.

بارگذاری...