سلام بر مشتاقان سبک زندگی و تغذیه سالم

دکتر مجید سلطانپور غریبدوستی

پزشک متخصص طب سنتی ایرانی

از دیدگاه مکتب طب ایرانی، در هر فرد شناخت مزاج و متعادل نگهداشتن آن با سبک زندگی و تغذیه سالم نقش زیربنایی در بهبود سلامتی و متعادل شدن خلق و خو دارد. پس از آگاهی از مزاج شخصی، شناخت عوامل موثر در انحراف یا خروج مزاج از تعادل نیز بسیار مهم هستند.

آزمون های تشخیص مزاج طب سنتی ایرانی

 • مزاج شناسی و ویزیت آنلاین آقای دکتر سلطانپور
 • هزینه آزمون:
  تعرفه ویزیت
  با تجویز برنامه غذایی
 • دقت آزمون: قابل قبول
 • توصیه: دارد
 • پشتیبانی: بله
 • سوالات تستی و تشریحی
 • تست مزاج شناسی
  آقای دکتر سلمان‌نژاد
 • هزینه آزمون:
  50000 تومان
  صلواتی
 • دقت آزمون: قابل قبول
 • توصیه: ندارد
 • پشتیبانی: خیر
 • ۲۰ سوال تستی
 • تست مزاج شناسی
  آقای دکتر ناصری
 • هزینه آزمون:
  50000 تومان
  صلواتی
 • دقت آزمون: قابل قبول
 • توصیه: ندارد
 • پشتیبانی: خیر
 • ۳۲ سوال تستی
 • تست مزاج شناسی
  آقای دکتر مجاهدی
 • هزینه آزمون:
  50000 تومان
  صلواتی
 • دقت آزمون: قابل قبول
 • توصیه: ندارد
 • پشتیبانی: خیر
 • ۱۰ سوال تستی