فرم هوشمند بوده، براساس پاسخ‌های قبلی، سوالات جدید نمایش داده می‌شوند، اگر در یک صفحه سوالی مشاهده نشد، گزینه بعدی را بزنید.