سلام بر مشتاقان سبک زندگی و تغذیه سالم

دکتر مجید سلطانپور غریبدوستی

پزشک متخصص طب سنتی ایرانی

لغو یا جابجایی نوبت ثبت شده

مهلت درخواست لغو یا جابجایی نوبت، ۲۴ ساعت قبل از فرا رسیدن زمان ویزیت است، مراجعه کننده محترم، در صورتی که قصد لغو یا جابجایی نوبت خود را دارید، یک پیام متنی از طریق پیامرسان بله، شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ و ساعت نوبتی که قصد لغو یا کنسلی آنرا دارید از طریق دادن پیام متنی به اپلیکیشن بله پشتیبانی نوبتدهی سایت مزاجم ۰۹۳۳۴۸۲۷۲۵۵ ارسال نمایید. در مورد جابجایی نوبت، تاریخ و ساعت نوبت درخواستی جدید را هم بنویسید تا در صورت خالی بودن نوبت مورد نظر، جابجایی نوبت انجام گردد.

لطفا مطلب خود را با پیامرسان بله ارسال فرمایید.

پیام متنی به پشتیبان سایت مزاجم ۰۹۳۳۴۸۲۷۲۵۵