تغذیه درمانی در طب ایرانی

باور کنید غذا و تغذیه درست توانایی پیشگیری، کنترل و درمان بیماریها را دارد، پس خورد و خوراکتان را با دقت انتخاب فرمایید.
.
مکتب طب ایرانی، میراثی ارزشمند و گنجینه ای از علم و حکمت اهالی پارسی است که در سرزمین پهناور و کهن ایران ساکن بوده و هستند. این دانش با حکمت یونانی آمیخته و در طی قرنها راهکارهایش توسط حمکا و اطبای زیرک آزموده شده است و در تشخیص از علم فراست و کهانت بهره میبرد و درمان بر پایه های اصلاح سبک زندگی(تغذیه)، دارو درمانی و اعمال یداوی (دلک و غمز، حجامت، فصد، …) استوار گشته است.

مکتب طب سنتی ایرانی به عنوان یک مکتب غنی از راهکارهای عملی معتقد است که داروها به تنهایی در درمان بیماریها نمیتوانند مؤثر باشند و توجه ویژه به اصلاح سبک زندگی و به ویژه اصلاح تغذیه، قدم اصلی در پیشگیری و کنترل بیماریها است. جناب شیخ ابن سینا علیه الرحمه، نابغه ای که دیدگاه هایش سالها از زمان خویش جلوتر بود، نیز در درمان بیماریها بر اولویت اصلاح تغذيه يا تدابير غذايی تاکید دارد که با توجه به تفاوت هاي بين فردی (مزاج) به بيماران توصيه می گردد. پاکسازی و تقویت دو اصل از اصول مهم درمان است که برای عضوی خاص و یا برای کل بدن اعمال میشوند. ✳در علوم نوين طبی نيز، بر اساس شرايط افراد، گاهی محدوديت ها یا توصیه های غذايی در کنار رعايت تنوع و تعادل غذا در رژيم غذای بيماران تجویز میشود که با توجه به مبانی و اصول کاربردی تغذیه نوین به ویژه هرم غذایی از يکسو و تلفيق آن با آموزه های گسترده طب ایرانی از سوی دیگر، شیوه مناسبی با عنوان غذادرمانی بر پایه شواهد شکل میگیرد که ضمن تامين درشت مغذی ها و ريزمغذی ها… به درمان بيماری و بهبود شرايط بيماران کمک خواهد نمود.
.
پزشکان متخصص مکتب طب ایرانی با به کارگیری تجربیات اطبای موفق تاریخ طب ایرانی و گنجاندن آنها در چهارچوبهای تایید شده دانش طب رایج، الگوهای غذایی درمانی مناسبی را برای انواع بیماریها ارایه میکنند.