لوکیشن مطب در مسیر یاب نشان

آدرس مطب:

تهران، منطقه ۵، بلوار شهران شمالی،
بعد از مسجد امام علی علیه السلام،
پلاک ۱۶۹، ساختمان محمد، ورودی چپ، طبقه ۲

۴۴۳۲۳۰۴۰ (۰۲۱) عصرها

زمان ویزیت:
ویزیت با تعیین وقت قبلی،
نوبتدهی آنلاین است.
روزهای غیر تعطیل
شنبه تا چهارشنبه
۱۹:۳۰ – 14:۳۰

لوکیشن مطب در مسیر یاب بلد

آدرس مطب:

تهران، منطقه ۵، بلوار شهران شمالی،
بعد از مسجد امام علی علیه السلام،
پلاک ۱۶۹، ساختمان محمد، ورودی چپ، طبقه ۲

۴۴۳۲۳۰۴۰ (۰۲۱) عصرها

زمان ویزیت:
ویزیت با تعیین وقت قبلی،
نوبتدهی آنلاین است.
روزهای غیر تعطیل
شنبه تا چهارشنبه
۱۹:۳۰ – 14:۳۰