«رژیم سخت و رژیم گرفتن سرسختانه صرفا برای لاغری را از ذهنتان پاک کنید.” داشتن وزن مطلوب همراه با سلامتی ایده آل با سبک زندگی سالم و خود مراقبتی حاصل میگردد. نوع و میزان تغذیه باید بر اساس مزاج یا همان خصوصیات شخصی هر فرد و شرایط تاثیرگذار بر او تعیین گردد. لاغرشدن به هر قیمتی و به هر روش غیراصولی زیانبار است. سبک زندگی سالم، همه ابعاد زندگی را شامل میشود. رسیدن به وزن مطلوب با اصلاح شیوه زندگی و بالا بردن سطح تندرستی بسیار شایسته است.

مکتب طب ایرانی توجهی ویژه به راهکارهای حفظ سلامتی با توجه به تغذیه آگاهانه و همچنین استفاده از غذاها در خط اول درمان مشترک بیماریها دارد و این میزان توجه و تاکید در هیچ یک از مکاتب طبی موجود، وجود ندارد.

داشتن وزنی متعادل، با کمک سبک زندگی و تغذیه سالم، بهتر از برنامه های غذایی لاغری سخت و غیراصولی است. نوع و میزان تغذیه باید بر اساس مزاج و خصوصیات شخصی هر فرد تعیین گردد. اصلاح سبک تغذیه و زندگی با خودمراقبتی زمینه ساز حفظ و ارتقاء سلامتی است. داشتن وزن مطلوب همراه با سلامتی ایده آل بسیار ارزشمند است.