انواع طبع یا مزاج طبیعی

[vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1537371577868{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_column_text] در اغلب موارد منظور از مزاج همان طبع است. گرمی، سردی، خشکی و تری کیفیت یا صفت هستند. حاصل فعل و انفعال کیفیات مزاج را ایجاد میکند.

در مکتب طب ایرانی، انسان ها یا دارای مزاج معتدل اند یا مزاج نامعتدل.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1537371583186{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_column_text]

مزاج معتدل
در اصطلاح طبیبان، اعتدال کیفیت بدن و اندامی است که در آن عناصر در هم آمیخته از لحاظ کیفی و کمی با چنان سهم عادلانه ای شرکت کرده باشند که مزاج نیازمند آن است.
مزاج نامتعادل
مزاجی که در حد واسط بین کیفیات متضاد قرار نداشته باشد؛ یعنی به یکی از آن ها گرایش بیشتری داشته باشد که خود دارای هشت قسم می باشد.
الف) مزاج نامعتدل مفرد
گرم
سرد
خشک
تر
ب) مزاج نامعتدل مرکب
گرم و تر (دم)
گرم و خشک (صفرا)
سرد و خشک (سودا)
سرد و تر (بلغم)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1537371583186{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_column_text]

مزاج اصلی (جبلی یا سرشتی)

مزاج اصلی همان مزاجی است که فرد با آن مزاج متولد میشود. خداوند بر اساس تدبیر لایزال و لایتناهی خود در افراد تقدیر می کند. این مزاج یا طبع همیشه همراه او بوده و مزاج مادرزادی یا طبیعت ذاتی اوست..[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]