کاهش وزن بعد از زایمان و شیردهی

دغدغه لاغری و کاهش وزن اضافه شده در دوران بارداری، همراه با بهبود شیردهی به نوزاد، از مهمترین دغدغه های بعد از زایمان و شیردهی یک مادر است. از دیدگاه طب ایرانی بارداری با افزایش رطوبت بدن، میتواند از اسباب چاقی و اضافه وزن باشد.

در صورتیکه مادر قبل از استحکام فزونی رطوبت بر بدنش یا چاقی، اقدام به تغذیه درمانی برای کاهش وزن و لاغری بر اساس آموزه های طب ایرانی نماید، نه تنها کیفیت و کمیت شیر بهتری خواهد داشت، بلکه بدون عوارض، اضافه وزن و سایز خود را خواهد کاست و به وزن سلامتی خواهد رسید.

 

برای ملاحظات سلامتی، بهتر است سرعت لاغری و کاهش وزن در شیردهی کمتر از حالت عادی باشد و مراعات احوال شیرخوار از مهمترین الویتهاست. بهترین تغذیه برای مادر شیرده، تغذیه ای است که در آن تمام گروه‌های غذایی وجود داشته باشد.

 

در صورت عدم توجه مادر و تغذیه نادرست، افزایش وزن و ازدیاد سایزهای مادر بعد از زایمان و در آینده، ممکن است مادر را در آینده مستعد مشکلات جسمی و روانی نماید.

تدابیر توصیه شده ای در مکتب طب ایرانی ذیل مبحث تدابیر حوامل (بارداران) و مرضعه (شیردهی) و اطفال وجود دارد که نه تنها باعث افزایش کمی و کیفی شیر مادر میشود، بلکه به ارتقاء سلامت مادر و نوزاد نیز کمک شایانی میکند.

طراحی تغذیه براساس خصوصیات فردی مادر (مزاج)، شرایط زندگی مادر، ضعف و قوت کلی و عضوی مادر، کیفیت شیر مادر، شرایط نوزاد(سن، جنس، …) و سایر عوامل مرتبط برنامه ریزی میشود. حتی در صورت عدم تمایل مادر به کاهش، استفاده از این توصیه ها کیفیت شیر مادر را بهبود میبخشد.